Profile prostokątne

 

Wymiar
 s x w
(mm) 
Grubość ścianki g  Zimnowalcowane wg EN 10219
mm Gorącowalcowane wg EN 10210
2 2,5 3 4 5 6 6,3 8 10 12 12,5 16 20
Masa teoretyczna kg/m
40×20 1,68 2,03 2,36                    
50×30 2,31 2,82 3,3 4,2                  
    2,89 3,41 4,39 5,28                
60×40 2,93 3,6 4,25 5,45 6,56                
    3,68 4,35 5,64 6,85 7,99 8,31            
70×50 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13                
80×40 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13                
      5,29 6,9 8,42 9,87 10,3 12,5          
80×60 4,19 5,17 6,13 7,97 9,7                
90×50 4,19 5,17 6,13 7,97 9,7                
      6,24 8,15 9,99 11,8 12,3 15          
100×40   5,17 6,13 7,97 9,7                
100×50   5,56 6,6 8,59 10,5 12,3 12,5            
      6,71 8,78 10,8 12,7 13,3 16,3          
100 x 60   5,96 7,07 9,22 11,3 13,2 13,5            
      7,18 9,41 11,6 13,6 14,2 17,5          
100 x 80   6,74 8,01 10,5 12,8 15,1 15,5            
120×60   6,74 8,01 10,5 12,8 15,1 15,5 18,9          
        10,7 13,1 15,5 16,2 20,1 24,3        
120×80     8,96 11,7 14,4 17 17,5 21,4          
        11,9 14,7 17,4 18,2 22,6 27,4        
140 x 80       13 16 18,9 19,4 23,9          
        13,2 16,3 19,3 20,2 25,1 30,6        
150×100       14,9 18,3 21,7 22,4 27,7 33,4 37,7 38,9    
        15,1 18,6 22,1 23,1 28,9 35,3 41,4 42,8    
160×80       14,2 17,5 20,7 21,4 26,4 31,8 35,8 36,9    
        14,4 17,8 21,2 22,2 27,6 33,7 39,5 40,9    
180×100       16,8 20,7 24,5 25,4 31,4 38,1 43,4 44,8    
        16,9 21 24,9 26,1 32,6 40 47 48,7    
200×100       18 22,3 26,4 27,4 33,9 41,3 47,1 48,7    
        18,2 22,6 26,8 28,1 35,1 43,1 50,8 52,7 65,2  
200x 120       19,3 23,8 28,3 29,3 36,5 44,4 50,9 52,6    
            28,7 30,1 37,6 46,3 54,6 56,6    
250x 150         30,1 35,8 37,2 46,5 57 66 68,3 83,8  
            36,2 38 47,4 58,8 69,6 72,3 90,3  
260x 180         33,2 39,6 41,2 51,5 63,2 73,5 76,2 93,9  
            40 41,9 52,7 65,1 77,2 80,1 100  
300 x 100           35,8 37,2 46,5 57 66 68,3 83,3  
300 x 150           40,5 42,2 52,8 64,8 75,4 78,1 96,4  
300 x 200           45,2 47,1 59,1 72,7 84,8 88 109  
            45,7 47,9 60,3 74,5 88,5 91,9 115  
350×250           54,7 57 71,6 88,4 104 108 134  
            55,1 57,8 72,8 90,2 107 112 141  
400 x 200               71,6 88,4 104 108 134  
                72,8 90,2 107 112 141  
400 x 300               84,2 104 123 127 159  
                84,2 104 123 127 159  
450×250               85,4 106 126 131 166  
500 x 300                 122 145 151 191 235

OFEROWANE USŁUGI SERWISOWE

UWAGI:
– Oferta magazynowa obejmuje część wymiarów
– Podane przeliczniki wagowe mają charakter poglądowy